TRA CỨU THÔNG TIN TIÊM VACCINE
NGỪA COVID-19
Military Hospital 175 COVID-19 Vaccination Information Panel
Hãy nhập Mã số, Số Chứng Minh Nhân Dân / Căn Cước Công Dân hoặc Hộ Chiếu của người cần tra cứu (Input Vaccination Code, National ID or Passport to start searching)